VVS

Vi utför allt inom vvs!

  • Service med jour
  • Entreprenad
  • ROT
Vi hjälper gärna till med felsökning av era installationer. Vi har erfarenhet ifrån små reparationer till stora ombyggnationer. Vi är väldigt engagerade inom vvs service, det finns alltid en lösning på varje problem. Vi har många års erfarenhet av service, detta medför att vi kan hjälpa dig på ett professionellt sätt. Vi tecknar gärna serviceavtal. Vår entreprenad verksamhet består mycket av nyproduktion av hus, installation av värmepumpar, fjärrvärmecentraler, fläktrum samt återvinning av energi. Vi arbetar även inom ROT, främst åt byggbolag och privatpersoner. Vanliga arbeten är badrum, konverteringar till vattenburna värmesystem och stambyten.


Industrirör

Vi utför bland annat:

  • fjärrvärmeinstallationer, kulvertarbeten, undercentraler och värmeväxlare.
  • installationer inom tillverkande industri, maskin installationer med tryckluft, gaser, ånga, emulsion mm.
  • installation av stora värme och kylanläggningar åt fastighetsbolag, energibolag och industrier.
  • återvinning av energi är något vi brinner för. Vi har hjälpt många företag och organisationer med att energi effektivisera. Resultaten har blivit stora besparingar av energi. Referenser finns på förfrågan.
  • projektering, installation och service av fastighetsvärmepumpar för värme och kylproduktion. Processkyla med geokyla som energikälla mm. Referenser och demo- anläggningar finns på förfrågan.


Rörsvetsning

Vi utför rörsvetsning och tillverkning av tryckbärande rörledningar. Vi kvalitetssäkrar vår rörsvetsning enligt ISO 3834-2 och vår personal innehar EN287 svetscertifikat i de flesta förekommande material. Vi har kvalificerade svetsprocedurer WPQR för MMA, gassvetsning, Tig svetsning och hårdlödning samt certifikat för lödning av medicinska gaser.