Värmepumpar

Under senare år har olika värmepumpar etablerat sig som den självklara lösningen för miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmning av bostadshus. Alla typer av värmepumpar utnyttjar den värmeenergi som tillförs från solen, och med kompressorteknik utvinner man effektivt solenergi, som lagrats i berg, mark, jord, sjö eller luft - oberoende av årstid.

Vattentec AB är återförsäljare för Thermia värmepumpar. Thermias produkter är tekniskt ledande och pålitliga. VI kan erbjuda ett av marknadens bredaste och mest intressanta utbud av olika värmepumpar för såväl småhus som större fastigheter.

Projektering

Våra medarbetare har alla lång erfarenhet, välutbildad och certifierad med gedigen kunskap om värmepumpar och projektering. Vi tar hand om hela processen från energiberäkningar, planering till färdig installation med totalansvar för hela processen. Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Installation

För oss är det färdiga resultatet en hederssak. Våra installatörer har stor hantverksskicklighet och är stolta över att alltid kunna lämna över en installation, som kommer att fungera klanderfritt och se bra ut i många år framöver.

Service

Värmepumpar sköter sig oftast själva, men genom att ge sin anläggning bra service kan driftsäkerheten och livslängden ytterligare förbättras. Om Du redan har en värmepump och ett vattenburet system, kan vi rekommendera att ta kontakt med oss, så berättar vi mer om hur vi på bästa sätt kan förlänga livslängden på en befintlig anläggning.

Bergvärme

Allt fler satsar på bergvärme som primär värmekälla. Skälen är ganska enkla: förnyelsebar energi - din bergvärmepump utvinner ju egentligen energi som kommer från solens strålar - som ger dig bekymmersfri uppvärmning under många år till en mycket låg kostnad.


Jordvärme

Idag väljer många jordvärme som primär uppvärmning. Det är lätt att förstå varför: förnyelsebar energi - jordvärme utvinner ju egentligen energi som kommer från solen - som ger stabil värme under många år till mycket låg kostnad.


Luftvärme

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft/vatten-värmepump, frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump. De skiljer sig åt på ett par punkter.


Värmepumpens funktion

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. Med en värmepump kan du ta tillvara denna solenergi, som hela tiden lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss.